VALKÝRA z Ringu

22.10.2020 - we are celebrating !!!

 

our VALKÝRA z Ringu has 1. birthday !!!!!!!!!!

( Leviathan z Ringu x Mamba z Ringu)

this duo is great :-)