heart 0, HD 0, spondy. 0…
spondy. 0, ZTP CZ, BH ...                                                    …
spon.0, ZTP, Körung, IPO1, SChH1, ZV1,…
spondy. 0, HD 0/0, ED 0/0,…
Ch SK,  JCh SK, ATIBOX 2016…
Spondy. 0, ED 0/0, HD 0/0, ,…
spon.1, heart 0, ICh., Ch. PL,…
 spondyl. 0, CACK, CAC, res. CAC,…
   BOB + Certificate, BOB +…
AVRC negativní ( genetické vyšetření pravé…
IPO3, ZVV1, FPr3, FH1, ZTP, Vice…
RCI III, IPO3, BH, APE ,…
spondylose  0, BH, ZM, ZOP, ZZO,…
spondy. 0, HD A, heart 0,…